Yardıma mı ihtiyacınız var?

+ 90 332 342 48 80 (pbx)

Gizlilik Politikası

Uygur'un Taahhütleri

 • Sipariş Formu veya Üyelik/Abonelik Formu ile alınan müşteri bilgileri, Uygur sistemine işlenir ve saklanır. Kişisel müşteri bilgileri ancak belirtilmiş, açık ve kanuna uygun amaçlarla kullanılır ve gereğinden uzun bir süre saklanmaz.
 • Müşteri, saklanan bu bilgiye ulaşma, değiştirme, engelleme veya silme hakkına sahiptir. Böyle taleplerin uygulama üzerinden Kullanıcı İşlemleri, Bilgilerim Menüsü yardımı ile veya posta/fax yoluyla ulaştırılması gerekir.
 • Uygur, müşterilerinin şirket (veya ikamet) adresleri ve e-posta adreslerini de kapsayan kişisel bilgilerini üçüncü şahıslara dağıtmaz.
 • Uygur, sisteme bağlanılan bilgisayarın kimlik bilgileri, internet IP adresi, bu IP adresinin fiziki lokasyonu, kullanıcı adı, bağlantı süresi ve benzeri bilgileri kaydedebilir ve bu bilgileri lisans ihlali yapılmadığını kontrol etmek için kullanabilir. Anlaşmazlık durumunda Uygur’un log kayıtları hukuki mercilerde delil niteliğinde olacaktır.

 

Müşterinin Yükümlülükleri

 • Web sitesindeki veri Uygur’un yetkilendirmesi olmaksızın kopyalanamaz ve dağıtılamaz. Buna, verinin diğer bir elektronik veya fiziki ortama (kağıt, vb) aktarılması da dahildir.
 • Müşteri, veriyi sadece kendi ticari faaliyetleri için kullanabilir. Uygur’un izni olmaksızın bu verinin kısmen veya tamamen, ücreti karşılığında veya bilâ bedel, üçüncü tüzel veya gerçek kişilere verilmesi, dağıtılması, bu amaçla kopyalanması veya web üzerinde ve/veya kağıt üzerinde ve/veya herhangi bir veri taşıyıcı elektronik ortam üzerinde yeniden yayınlanması kesinlikle yasaktır.
 • Uygur müşterinin bu anlaşma maddelerine uymamasından doğan zararlarını tazmin etme hakkını saklı tutar.
 • Uygur ve müşteriler arasında anlaşma maddeleri uyarınca veya yaşanabilecek diğer ihtilaflarda, Konya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Bununla beraber, Uygur müşterisinin ikamet ettiği yerde de mahkemelere başvurma hakkına sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜVENLİK POLİTİKASI

Uygur’un Taahhütleri

 • Firma bilgilerinin / kişisel bilgilerin / kredi kartı bilgilerinin girildiği sayfalara yaptığınız bağlantılar sektörde kabul görmüş standart olan 128 bit SSL Sertifikası ile korunmaktadır.
 • Kredi kartı ile online ödemelerinizde ödeme onayı alındıktan sonra kredi kartı bilgileriniz saklanmamaktadır.
 • Mail-order formu ile yapılan ödemelerde imzalı olarak Uygur’ bir kopyası gönderilen form, fiziki olarak bankaların ve mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmaktadır. Bu süre sonunda ise güvenli yollar ile imha edilirler.

 

Müşterinin Yükümlülükleri

 • Kredi kartı bilgilerini genel kabul görmüş tüm güvenlik önlemlerine sahip bir bilgisayardan girmeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Güvenli bir bilgisayar ve bağlantı tanımından emin değilse veya işlem yapacağı bilgisayarının bu gereklilikleri taşıyıp taşımadığını bilemiyorsa, bununla ilgili resmi (örneğin BTK) ve/veya özel kurumlardan (örneğin bankalar) bilgi almak ve eğer varsa güvenlik açıklarını gidermek, aynı zamanda bunları giderinceye kadar kredi kartı bilgilerini sisteme girmemek müşterinin sorumluluğundadır.
 • Tüm bunlara rağmen güvenli olmayan bir işlem yapıldığı düşünülüyorsa, kredi kartı veren banka ile hiç vakit kaybetmeden temasa geçip gerekli tedbirleri almak müşterinin sorumluluğundadır.

 

Genel

 • Hem Uygur’un hem de müşterinin aldığı tüm güvenlik önlemlerine ve gayrete rağmen, kötü niyetli üçüncü partiler yasal olmayan yollarla özel iletişime müdahil olabilmekte ve web sitesinden veya web sitesi ile müşteri bilgisayarı arasındaki bağlantıdan toplayabilecekleri kişisel veya finansal bilgileri suistimal edebilmektedirler. Bu nedenle, Uygur her ne kadar gizliliğe önem verse ve sektörde kabul gören tüm güvenlik önlemlerini alıyor olsa bile, kişisel ve finansal bilgilerinizin her koşulda gizli kalacağını garanti edememektedir. Özellikle müşterinin kredi kartı bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi ve maddi zarara uğranması durumunda, müşteri Uygur’ herhangi bir maddi ve manevi tazminat talebinde veya alacak talebinde bulunamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.